Verificare instalații
cu rol de securitate la incendiu

Suntem autorizați de către Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă (C.N.S.I.P.C.) pentru a realiza lucrări de instalare și întreținere la instalații de stingere a incendiilor și instalații de desfumare.

Serviciul de verificare a instalațiilor cu rol de securitate la incendiu presupune verificări tehnice de specialitate pentru toate tipurile de instalații de stingere/ desfumare cu care este echipată construcția ta. Plus servicii complete în ceea ce privește întreținerea acestor instalații și rapoarte personalizate întocmite în urma testelor periodice pe care le executăm.

Ce putem face


Cum te pot ajuta
specialiştii noștri.
Oferim consultanță și servicii de evaluare / verificare pentru următoarele sisteme:

― limitare și stingere
― detecție incendiu
― desfumare
― iluminat de siguranță
― uși rezistente la foc.

Conform Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, administratorii instituției au câteva obligații principale, cum ar fi: utilizarea, verificarea, întreținerea și repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor, cu personal atestat, în conformitate cu instrucțiunile furnizate de proiectant.

Ce ai de făcut

Ai mai multe modalități prin care ne poți contacta: fie completezi chestionarul de mai jos, fie ne poți suna sau ne poți trimite un e-mail.

    0784.355.355